Predovšetkým na prevádzke v Kysuckom Novom Meste poskytujeme široký sortiment štrkov a piesku vhodných na betónovanie, murovanie, ohadzovanie, obsypy, prípadne vyrovnania terénu.

Ponúkaný sortiment:

Drvený štrk z Varína

0/4, 4/8, 8/16, 16/32

Premývaný riečny štrk

0/4, 0/16

Okrasný štrk dunajský

4/8, 16/22

Drvený štrk LP

0/32, 0/63, 32/63, 63/125

Piesok maltový

0/2

 

Kontaktujte nás