Naša spoločnosť UNIPAL KNM, spol. s r.o. sa zaoberá maloobchodným a veľkoobchodným predajom hnedého uhlia, čierneho uhlia, hnedouhoľných brikiet a koksu.Na maloochodných prevádzkach je sortiment tovaru rozšírený o maltový piesok, rôzne druhy štrku, palivové drevo a pilinové brikety.