Koks je možné ako palivo používať v liatinový kotloch, špeciálne na to určených. V poslednom období je však cena koksu v porovnaní s ostatnými tuhými palivami pomerne vysoká. V súčasnosti ponúkame koks iba z produkcie poľských koksovní, pretože U.S.S. Košice neponúka koks na slovenský trh.

Kvalitatívne parametre:


Druh tovaru

Zrnitosť

Výhrevnosť

Voda

Síra

Popol

 

Qrj

Wrt

Sr

Ad

[mm]

[MJ/kg]

[%]

[%]

[%]

Koks orech 2

20-40

26,50

12,00

0,60

10,0

 

Qrj - výhrevnosť v pôvodnom stave
Wrt - obsah celkovej vody
Sr - obsah síry v pôvodnom stave
Ad - obsah popola v sušine

Kontaktujte nás