Ponúkame pilinové brikety tehličky a válce s nasledovnými parametrami

Balenie: 10kg fólia
Výhrevnosť: 17,50 - 18,50 Mj/kg
Obsah popola v sušine: 0,5-0,8%