Hnedé uhlie je vhodné ako palivo do sporákov, plechových kotlov na ústredné kúrenie, prípadne splyňovacích kotlov na drevo. Ponúkame hnedé uhlie od nasledovných producentov:

  • SD a.s. Bílina (Svetec)
  • MUS a.s.

Kvalitatívne parametre:

Druh tovaru

Zrnitosť

Výhrevnosť

Voda

Síra

Popol

 

Qrj

Wrt

Sr

Ad

[mm]

[MJ/kg]

[%]

[%]

[%]

SD a.s. Bílina

Kocka 1B

40-100

17,6

29,0

0,77

9,7

Orech 1B

20-40

17,6

29,0

0,77

9,7

Orech 2B

10-25

17,6

29,0

0,77

9,7

MUS a.s.

Kocka 1M

40-100

19,9

26,5

1,3

10,0

Orech 1M

20-40

20,0

26,3

1,4

9,5

Orech 2M

10-25

19,8

26,3

1,7

10,5


Qrj - výhrevnosť v pôvodnom stave
Wrt - obsah celkovej vody
Sr - obsah síry v pôvodnom stave
Ad - obsah popola v sušine

Palivo typu Orech 2B je vhodné do automatických kotlov na hnedé uhlie typu VARIMATIC, CARBOROBOT, EKOEFEKT, Eko Komfort, Eko Karbon a ďalšie.

Kontaktujte nás